filtruj szkolenia

Luty 2021

NOWE ZASADY WYSYŁANIA PLIKU JPK

01/02/2021 - 01/02/2021 ON-LINE
nowość
650 zł / netto

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

03/02/2021 - 03/02/2021 ON-LINE
nowość
250 zł / netto

Projekt "PZP dla Biznesu" cz.2 (część praktyczna)

04/02/2021 - 05/02/2021 ON-LINE
nowość
81.51 zł / VAT ZW.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

04/02/2021 - 04/02/2021 ON-LINE
250 zł / netto

MISTRZ NEGOCJACJI - 1 lub 2 dni

08/02/2021 - 08/02/2021 ON-LINE
nowość
450 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

09/02/2021 - 09/02/2021 ON-LINE
300 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

10/02/2021 - 10/02/2021 ON-LINE
300 zł / netto

Projekt "PZP dla Biznesu" cz.3 (e-zamówienia)

11/02/2021 - 12/02/2021 ON-LINE
nowość
81.51 zł / VAT ZW.

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

11/02/2021 - 12/02/2021 ON-LINE
600 zł / netto

Nowa ustawa Pzp w roku 2021. Wymagania, obowiązki i zmiany

15/02/2021 - 15/02/2021 ON-LINE
nowość
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

15/02/2021 - 15/02/2021 ON-LINE
300 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

16/02/2021 - 17/02/2021 ON-LINE
600 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

17/02/2021 - 17/02/2021 ON-LINE
250 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

18/02/2021 - 18/02/2021 ON-LINE
300 zł / netto

JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WICZYSTYCH szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości

18/02/2021 - 18/02/2021 ON-LINE
nowość
350 zł / netto

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

19/02/2021 - 19/02/2021 ON-LINE
nowość
250 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

19/02/2021 - 19/02/2021 ON-LINE
250 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

22/02/2021 - 23/02/2021 ON-LINE
600 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

24/02/2021 - 25/02/2021 ON-LINE
600 zł / netto

GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )

26/02/2021 - 26/02/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

Marzec 2021

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 r.

01/03/2021 - 01/03/2021 ON-LINE
nowość
250 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

01/03/2021 - 01/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

02/03/2021 - 02/03/2021 ON-LINE
300 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

02/03/2021 - 02/03/2021 ON-LINE
350 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

03/03/2021 - 03/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

03/03/2021 - 04/03/2021 ON-LINE
nowość
530 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

04/03/2021 - 05/03/2021 ON-LINE
600 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

09/03/2021 - 09/03/2021 ON-LINE
300 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

09/03/2021 - 10/03/2021 ON-LINE
nowość
600 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

10/03/2021 - 11/03/2021 ON-LINE
600 zł / netto

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE w tym problematyka rękojmi i gwarancji

11/03/2021 - 11/03/2021 ON-LINE
nowość
350 zł / netto

ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

11/03/2021 - 11/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

12/03/2021 - 12/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

15/03/2021 - 15/03/2021 ON-LINE
300 zł / netto

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

16/03/2021 - 16/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

17/03/2021 - 17/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

18/03/2021 - 19/03/2021 ON-LINE
nowość
600 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

18/03/2021 - 18/03/2021 ON-LINE
300 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

18/03/2021 - 18/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

19/03/2021 - 19/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

22/03/2021 - 23/03/2021 ON-LINE
600 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

22/03/2021 - 22/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY

23/03/2021 - 24/03/2021 ON-LINE
600 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

25/03/2021 - 26/03/2021 ON-LINE
800 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

25/03/2021 - 26/03/2021 ON-LINE
600 zł / netto

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ. PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

26/03/2021 - 26/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

29/03/2021 - 29/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

30/03/2021 - 30/03/2021 ON-LINE
250 zł / netto

PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

31/03/2021 - 31/03/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

Kwiecień 2021

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

06/04/2021 - 07/04/2021 ON-LINE
600 zł / netto

FACILITY MANAGEMENT - CZYLI NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE TYLKO KOMERCYJNYMI

08/04/2021 - 08/04/2021 ON-LINE
nowość
290 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

09/04/2021 - 09/04/2021 ON-LINE
300 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

12/04/2021 - 12/04/2021 ON-LINE
300 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

13/04/2021 - 14/04/2021 ON-LINE
600 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

15/04/2021 - 16/04/2021 ON-LINE
600 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

19/04/2021 - 19/04/2021 ON-LINE
250 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

20/04/2021 - 21/04/2021 ON-LINE
600 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

21/04/2021 - 21/04/2021 ON-LINE
300 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

23/04/2021 - 23/04/2021 ON-LINE
250 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

26/04/2021 - 26/04/2021 ON-LINE
300 zł / netto

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

27/04/2021 - 27/04/2021 ON-LINE
nowość
250 zł / netto

FORMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I SPOSOBY USTALANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI - KONSPEKT

28/04/2021 - 28/04/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

29/04/2021 - 29/04/2021 ON-LINE
250 zł / netto

Maj 2021

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

05/05/2021 - 06/05/2021 ON-LINE
nowość
600 zł / netto

DOKUMENTACJA BUDYNKU I INWENTARYZACJA OBIEKTOWA - KONSPEKT

07/05/2021 - 07/05/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

10/05/2021 - 10/05/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

11/05/2021 - 11/05/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

12/05/2021 - 12/05/2021 ON-LINE
300 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

13/05/2021 - 13/05/2021 ON-LINE
250 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

14/05/2021 - 14/05/2021 ON-LINE
300 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

17/05/2021 - 17/05/2021 ON-LINE
300 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

17/05/2021 - 18/05/2021 ON-LINE
600 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

18/05/2021 - 19/05/2021 ON-LINE
600 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

20/05/2021 - 20/05/2021 ON-LINE
250 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

20/05/2021 - 21/05/2021 ON-LINE
800 zł / netto

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ (Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej)

21/05/2021 - 21/05/2021 ON-LINE
nowość
300 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

24/05/2021 - 25/05/2021 ON-LINE
600 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

24/05/2021 - 24/05/2021 ON-LINE
250 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

26/05/2021 - 26/05/2021 ON-LINE
250 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

27/05/2021 - 28/05/2021 ON-LINE
600 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

27/05/2021 - 28/05/2021 ON-LINE
600 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

31/05/2021 - 01/06/2021 ON-LINE
800 zł / netto

Czerwiec 2021

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

01/06/2021 - 01/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

02/06/2021 - 02/06/2021 ON-LINE
300 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

04/06/2021 - 04/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

07/06/2021 - 07/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

07/06/2021 - 08/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

09/06/2021 - 10/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY

10/06/2021 - 11/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

14/06/2021 - 15/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

15/06/2021 - 15/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

16/06/2021 - 17/06/2021 ON-LINE
nowość
530 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

18/06/2021 - 18/06/2021 ON-LINE
300 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

21/06/2021 - 21/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

22/06/2021 - 23/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

23/06/2021 - 23/06/2021 ON-LINE
nowość
250 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

24/06/2021 - 24/06/2021 ON-LINE
250 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

25/06/2021 - 25/06/2021 ON-LINE
300 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

28/06/2021 - 29/06/2021 ON-LINE
nowość
600 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

28/06/2021 - 28/06/2021 ON-LINE
300 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

29/06/2021 - 30/06/2021 ON-LINE
600 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

30/06/2021 - 30/06/2021 ON-LINE
300 zł / netto

Upsss...

Nie mamy szkoleń spełniających wybrane kryteria.

Termin

Tematyka

filtruj szkolenia