filtruj szkolenia

Listopad 2020

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

05/11/2020 - 06/11/2020 Lublin
800 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

09/11/2020 - 09/11/2020 Lublin
nowość
380 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

16/11/2020 - 16/11/2020 Lublin
380 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

16/11/2020 - 16/11/2020 Poznań
550 zł / netto

ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

16/11/2020 - 16/11/2020 Warszawa
nowość
500 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

17/11/2020 - 18/11/2020 Warszawa
1200 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

18/11/2020 - 18/11/2020 Kraków
550 zł / netto

PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

18/11/2020 - 18/11/2020 Poznań
nowość
500 zł / VAT ZW.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

18/11/2020 - 18/11/2020 Wrocław
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

19/11/2020 - 20/11/2020 Kraków
nowość
1200 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

20/11/2020 - 20/11/2020 Kraków
500 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

20/11/2020 - 20/11/2020 Poznań
550 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

24/11/2020 - 24/11/2020 Poznań
550 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

25/11/2020 - 26/11/2020 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

26/11/2020 - 26/11/2020 Poznań
550 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

27/11/2020 - 27/11/2020 Wrocław
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

30/11/2020 - 30/11/2020 Warszawa
550 zł / netto

Grudzień 2020

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

01/12/2020 - 02/12/2020 Lublin
nowość
1200 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

02/12/2020 - 03/12/2020 Kraków
1200 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

07/12/2020 - 07/12/2020 Lublin
450 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

08/12/2020 - 08/12/2020 Lublin
nowość
400 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

08/12/2020 - 08/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

08/12/2020 - 08/12/2020 Lublin
nowość
400 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

08/12/2020 - 08/12/2020 Warszawa
550 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

08/12/2020 - 08/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

09/12/2020 - 10/12/2020 Lublin
800 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

09/12/2020 - 09/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

14/12/2020 - 15/12/2020 Kraków
nowość
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

15/12/2020 - 15/12/2020 Rzeszów
400 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

17/12/2020 - 17/12/2020 Lublin
350 zł / netto

Styczeń 2021

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

11/01/2021 - 11/01/2021 Wrocław
550 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

11/01/2021 - 11/01/2021 Kraków
550 zł / netto

PODATKI W 2021 ROKU

13/01/2021 - 13/01/2021 Lublin
nowość
350 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY

14/01/2021 - 15/01/2021 Poznań
1200 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

14/01/2021 - 15/01/2021 Warszawa
1200 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

15/01/2021 - 15/01/2021 Rzeszów
480 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

18/01/2021 - 18/01/2021 Wrocław
550 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

18/01/2021 - 18/01/2021 Kraków
550 zł / netto

OBECNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

18/01/2021 - 18/01/2021 Lublin
nowość
380 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

18/01/2021 Lublin
350 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

18/01/2021 - 19/01/2021 Lublin
800 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

18/01/2021 - 19/01/2021 Poznań
1200 zł / netto

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

19/01/2021 - 19/01/2021 Lublin
nowość
500 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

19/01/2021 - 20/01/2021 Poznań
nowość
1200 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

20/01/2021 - 20/01/2021 Lublin
nowość
400 zł / netto

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIA WSPÓLNOTY, CZYLI PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ.

25/01/2021 - 25/01/2021 Warszawa
nowość
500 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

25/01/2021 - 25/01/2021 Kraków
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

25/01/2021 - 25/01/2021 Kraków
550 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

26/01/2021 - 27/01/2021 Warszawa
1200 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

28/01/2021 - 29/01/2021 Lublin
880 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

28/01/2021 - 28/01/2021 Poznań
550 zł / netto

PODATKI W 2021 ROKU

29/01/2021 - 29/01/2021 Warszawa
nowość
550 zł / netto

Luty 2021

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

02/02/2021 - 02/02/2021 Wrocław
550 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

02/02/2021 - 03/02/2021 Kraków
1200 zł / netto

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO – GDPR) Z ELEMENTAMI OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W FIRMIE ISO/IEC 27001. ( WYKŁAD + WARSZTATY )

04/02/2021 - 05/02/2021 Kraków
nowość
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

04/02/2021 - 04/02/2021 Warszawa
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

09/02/2021 - 09/02/2021 Kraków
550 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

10/02/2021 - 11/02/2021 Kraków
1200 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

10/02/2021 - 10/02/2021 Lublin
350 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

11/02/2021 - 12/02/2021 Poznań
1200 zł / netto

GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )

12/02/2021 - 12/02/2021 Lublin
nowość
380 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

15/02/2021 - 15/02/2021 Warszawa
550 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

17/02/2021 - 17/02/2021 Kraków
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

18/02/2021 - 18/02/2021 Poznań
550 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

18/02/2021 - 19/02/2021 Wrocław
1200 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

26/02/2021 - 26/02/2021 Lublin
380 zł / netto

Marzec 2021

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

01/03/2021 - 01/03/2021 Lublin
350 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

02/03/2021 - 02/03/2021 Lublin
450 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

03/03/2021 - 03/03/2021 Lublin
380 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

03/03/2021 - 04/03/2021 Poznań
1200 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

04/03/2021 - 05/03/2021 Kraków
1200 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

09/03/2021 - 09/03/2021 Poznań
550 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

09/03/2021 - 10/03/2021 Kraków
nowość
1200 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

10/03/2021 - 11/03/2021 Kraków
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

10/03/2021 - 10/03/2021 Poznań
550 zł / netto

ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

11/03/2021 - 11/03/2021 Wrocław
nowość
500 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

12/03/2021 - 12/03/2021 Warszawa
500 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

15/03/2021 - 15/03/2021 Wrocław
550 zł / netto

PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

15/03/2021 - 15/03/2021 Kraków
nowość
500 zł / netto

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

16/03/2021 - 16/03/2021 Lublin
nowość
380 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

17/03/2021 - 17/03/2021 Warszawa
550 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

18/03/2021 - 19/03/2021 Poznań
nowość
1200 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

18/03/2021 - 18/03/2021 Warszawa
550 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

18/03/2021 - 18/03/2021 Lublin
350 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

19/03/2021 - 19/03/2021 Lublin
nowość
400 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

22/03/2021 - 23/03/2021 Wrocław
1200 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

22/03/2021 - 22/03/2021 Poznań
550 zł / netto

OBECNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

22/03/2021 - 22/03/2021 Warszawa
nowość
550 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY

23/03/2021 - 24/03/2021 Lublin
800 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

24/03/2021 - 24/03/2021 Wrocław
550 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

25/03/2021 - 26/03/2021 Warszawa
1200 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

25/03/2021 - 26/03/2021 Poznań
1200 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

26/03/2021 - 26/03/2021 Kraków
550 zł / netto

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ. PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

26/03/2021 - 26/03/2021 Wrocław
nowość
550 zł / netto

Kwiecień 2021

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

06/04/2021 - 07/04/2021 Poznań
1200 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

08/04/2021 - 09/04/2021 Kraków
1200 zł / netto

FACILITY MANAGEMENT - CZYLI NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE TYLKO KOMERCYJNYMI

08/04/2021 - 08/04/2021 Warszawa
nowość
550 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

08/04/2021 - 08/04/2021 Poznań
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

12/04/2021 - 12/04/2021 Kraków
550 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

12/04/2021 - 13/04/2021 Warszawa
1200 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

15/04/2021 - 16/04/2021 Warszawa
1200 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

15/04/2021 - 16/04/2021 Lublin
800 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

20/04/2021 - 20/04/2021 Wrocław
550 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

21/04/2021 - 21/04/2021 Lublin
350 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

21/04/2021 - 21/04/2021 Poznań
550 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

23/04/2021 - 23/04/2021 Kraków
550 zł / netto

FORMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I SPOSOBY USTALANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI - KONSPEKT

23/04/2021 - 23/04/2021 Rzeszów
nowość
400 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

23/04/2021 - 23/04/2021 Rzeszów
400 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

26/04/2021 - 26/04/2021 Wrocław
550 zł / netto

Maj 2021

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

05/05/2021 - 06/05/2021 Warszawa
nowość
1200 zł / netto

DOKUMENTACJA BUDYNKU I INWENTARYZACJA OBIEKTOWA - KONSPEKT

07/05/2021 - 07/05/2021 Lublin
nowość
380 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

10/05/2021 - 10/05/2021 Warszawa
550 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

12/05/2021 - 12/05/2021 Kraków
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

13/05/2021 - 13/05/2021 Poznań
nowość
550 zł / netto

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO – GDPR) Z ELEMENTAMI OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W FIRMIE ISO/IEC 27001. ( WYKŁAD + WARSZTATY )

13/05/2021 - 14/05/2021 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

13/05/2021 - 13/05/2021 Warszawa
550 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

17/05/2021 - 17/05/2021 Kraków
550 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

18/05/2021 - 19/05/2021 Warszawa
1200 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

20/05/2021 - 20/05/2021 Warszawa
550 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

20/05/2021 - 21/05/2021 Poznań
1200 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

21/05/2021 - 21/05/2021 Warszawa
550 zł / netto

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ (Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej)

21/05/2021 - 21/05/2021 Wrocław
nowość
550 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

24/05/2021 - 25/05/2021 Kraków
1200 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

24/05/2021 - 24/05/2021 Poznań
550 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

27/05/2021 - 27/05/2021 Warszawa
550 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

28/05/2021 - 30/05/2021 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

28/05/2021 - 30/05/2021 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

28/05/2021 - 30/05/2021 Zakopane
1800 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

28/05/2021 - 31/05/2021 Zakopane
1800 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

31/05/2021 - 01/06/2021 Poznań
1200 zł / netto

Czerwiec 2021

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

04/06/2021 - 04/06/2021 Warszawa
550 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

07/06/2021 - 08/06/2021 Wrocław
1200 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

07/06/2021 - 07/06/2021 Lublin
380 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

07/06/2021 - 08/06/2021 Warszawa
1200 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

09/06/2021 - 10/06/2021 Poznań
1200 zł / netto

OBECNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

09/06/2021 - 09/06/2021 Poznań
nowość
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

09/06/2021 - 09/06/2021 Lublin
380 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY

10/06/2021 - 11/06/2021 Warszawa
1200 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

10/06/2021 - 10/06/2021 Lublin
350 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

10/06/2021 - 11/06/2021 Lublin
800 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

10/06/2021 - 11/06/2021 Kraków
1200 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

11/06/2021 - 11/06/2021 Warszawa
550 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

11/06/2021 - 11/06/2021 Warszawa
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

14/06/2021 - 14/06/2021 Wrocław
550 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

14/06/2021 - 14/06/2021 Warszawa
550 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

14/06/2021 - 15/06/2021 Lublin
800 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

14/06/2021 - 14/06/2021 Kraków
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

15/06/2021 - 15/06/2021 Kraków
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

18/06/2021 - 18/06/2021 Poznań
550 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

21/06/2021 - 21/06/2021 Poznań
500 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

27/06/2021 - 28/06/2021 Lublin
nowość
800 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

29/06/2021 - 30/06/2021 Warszawa
1200 zł / netto

Wrzesień 2021

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

03/09/2021 - 03/09/2021 Kraków
550 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

03/09/2021 - 03/09/2021 Lublin
400 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

06/09/2021 - 06/09/2021 Lublin
380 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

08/09/2021 - 08/09/2021 Lublin
350 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

09/09/2021 - 09/09/2021 Warszawa
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

10/09/2021 - 10/09/2021 Kraków
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

10/09/2021 - 10/09/2021 Kraków
nowość
550 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

13/09/2021 - 13/09/2021 Poznań
550 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

13/09/2021 - 13/09/2021 Lublin
380 zł / netto

GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )

13/09/2021 - 13/09/2021 Warszawa
nowość
550 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

15/09/2021 - 15/09/2021 Warszawa
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

16/09/2021 - 17/09/2021 Warszawa
1200 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

16/09/2021 - 17/09/2021 Wrocław
1200 zł / netto

FACILITY MANAGEMENT - CZYLI NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE TYLKO KOMERCYJNYMI

21/09/2021 - 21/09/2021 Poznań
nowość
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

22/09/2021 - 22/09/2021 Lublin
350 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

23/09/2021 - 24/09/2021 Wrocław
1200 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

23/09/2021 - 24/09/2021 Lublin
800 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

23/09/2021 - 23/09/2021 Warszawa
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

28/09/2021 - 28/09/2021 Poznań
550 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

29/09/2021 - 30/09/2021 Kraków
1200 zł / netto

Październik 2021

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

04/10/2021 - 05/10/2021 Rzeszów
1000 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

05/10/2021 - 05/10/2021 Lublin
360 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

05/10/2021 - 06/10/2021 Kraków
1200 zł / netto

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIA WSPÓLNOTY, CZYLI PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ.

06/10/2021 - 06/10/2021 Poznań
nowość
500 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

07/10/2021 - 07/10/2021 Wrocław
550 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

11/10/2021 - 12/10/2021 Lublin
1000 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

12/10/2021 - 13/10/2021 Poznań
1200 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

13/10/2021 - 13/10/2021 Warszawa
550 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

13/10/2021 - 14/10/2021 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

14/10/2021 - 15/10/2021 Rzeszów
1200 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

18/10/2021 - 18/10/2021 Wrocław
nowość
550 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

19/10/2021 - 19/10/2021 Poznań
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

22/10/2021 - 22/10/2021 Lublin
380 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

22/10/2021 - 22/10/2021 Warszawa
550 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

22/10/2021 - 22/10/2021 Poznań
550 zł / netto

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

27/10/2021 - 27/10/2021 Poznań
nowość
550 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

28/10/2021 - 29/10/2021 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

Listopad 2021

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

04/11/2021 - 05/11/2021 Lublin
800 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

09/11/2021 - 09/11/2021 Lublin
380 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW

15/11/2021 - 15/11/2021 Kraków
500 zł / netto

ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

15/11/2021 - 15/11/2021 Warszawa
nowość
500 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

17/11/2021 - 17/11/2021 Kraków
550 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

17/11/2021 - 17/11/2021 Poznań
550 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

18/11/2021 - 19/11/2021 Warszawa
1200 zł / netto

PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

18/11/2021 - 18/11/2021 Poznań
500 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

18/11/2021 - 18/11/2021 Wrocław
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

18/11/2021 - 19/11/2021 Kraków
1200 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

18/11/2021 - 19/11/2021 Wrocław
1200 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

19/11/2021 - 19/11/2021 Lublin
380 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

19/11/2021 - 19/11/2021 Poznań
550 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

24/11/2021 - 24/11/2021 Poznań
550 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

26/11/2021 - 26/11/2021 Poznań
550 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

26/11/2021 - 26/11/2021 Wrocław
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

29/11/2021 - 29/11/2021 Warszawa
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

30/11/2021 - 30/11/2021 Warszawa
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

30/11/2021 - 30/11/2021 Warszawa
nowość
550 zł / netto

Grudzień 2021

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

01/12/2021 - 02/12/2021 Kraków
1200 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

01/12/2021 - 02/12/2021 Lublin
nowość
800 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

06/12/2021 - 06/12/2021 Lublin
450 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

07/12/2021 - 07/12/2021 Lublin
400 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

07/12/2021 - 07/12/2021 Wrocław
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

08/12/2021 - 08/12/2021 Warszawa
550 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

08/12/2021 - 08/12/2021 Wrocław
550 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

09/12/2021 - 10/12/2021 Lublin
800 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

10/12/2021 - 12/12/2021 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

10/12/2021 - 12/12/2021 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

10/12/2021 - 12/12/2021 Zakopane
1800 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

10/12/2021 - 12/12/2021 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

15/12/2021 - 15/12/2021 Rzeszów
400 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

16/12/2021 - 17/12/2021 Kraków
nowość
1200 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

17/12/2021 - 17/12/2021 Wrocław
550 zł / netto

Upsss...

Nie mamy szkoleń spełniających wybrane kryteria.

Miasto

Termin

Tematyka

filtruj szkolenia