filtruj szkolenia

Kwiecień 2019

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

01/04/2019 Poznań
1200 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

01/04/2019 Warszawa
500 zł / netto

FACILITY MANAGEMENT - CZYLI NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE TYLKO KOMERCYJNYMI

02/04/2019 Warszawa
nowość
500 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

02/04/2019 Kraków
550 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

02/04/2019 Lublin
350 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2019R

04/04/2019 Kraków
1200 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

05/04/2019 Wrocław
550 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2019

08/04/2019 Warszawa
500 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

08/04/2019 Wrocław
550 zł / netto

GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )

09/04/2019 Lublin
nowość
380 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2019

14/04/2019 Poznań
500 zł / netto

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 10.2018

17/04/2019 Lublin
400 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

23/04/2019 Lublin
350 zł / netto

FORMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I SPOSOBY USTALANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI - KONSPEKT

24/04/2019 Rzeszów
nowość
400 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

29/04/2019 Poznań
550 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

29/04/2019 Lublin
380 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

29/04/2019 Rzeszów
400 zł / netto

Maj 2019

DOKUMENTACJA BUDYNKU I INWENTARYZACJA OBIEKTOWA - KONSPEKT

07/05/2019 Lublin
nowość
380 zł / netto

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO – GDPR) Z ELEMENTAMI OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W FIRMIE ISO/IEC 27001. ( WYKŁAD + WARSZTATY )

13/05/2019 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

13/05/2019 Wrocław
1200 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

13/05/2019 Warszawa
550 zł / netto

UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW I ICH INSTALACJI W PRAKTYCE KONSPEKT

14/05/2019 Warszawa
nowość
500 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

14/05/2019 Kraków
550 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

16/05/2019 Lublin
380 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

20/05/2019 Warszawa
500 zł / netto

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ (Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej)

21/05/2019 Wrocław
nowość
550 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

23/05/2019 Poznań
1200 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

23/05/2019 Warszawa
1200 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

27/05/2019 Warszawa
550 zł / netto

ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty prowadzenia KOB

28/05/2019 Kraków
nowość
550 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

29/05/2019 Zakopane
1800 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

29/05/2019 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

29/05/2019 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

29/05/2019 Zakopane
1800 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

31/05/2019 Poznań
550 zł / netto

Upsss...

Nie mamy szkoleń spełniających wybrane kryteria.

Miasto

Termin

Tematyka

filtruj szkolenia