filtruj szkolenia

Październik 2019

ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty prowadzenia KOB

01/10/2019 Kraków
nowość
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

01/10/2019 Lublin
360 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

01/10/2019 Kraków
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

01/10/2019 Warszawa
550 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2019

02/10/2019 Rzeszów
480 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

03/10/2019 Warszawa
1200 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

03/10/2019 Wrocław
1200 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

04/10/2019 Wrocław
550 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

07/10/2019 Wrocław
550 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

07/10/2019 Lublin
350 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

09/10/2019 Warszawa
1200 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2019R

14/10/2019 Poznań
1200 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

14/10/2019 Lublin
350 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

16/10/2019 Nałęczów
1000 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

21/10/2019 Warszawa
1200 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

21/10/2019 Lublin
350 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

21/10/2019 Nałęczów
1200 zł / netto

Inspektor Ochrony Danych

22/10/2019 Lublin
nowość
1400 zł / netto

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

24/10/2019 Lublin
800 zł / netto

OBECNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

24/10/2019 Poznań
nowość
550 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

24/10/2019 Kraków
1200 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

25/10/2019 Warszawa
550 zł / netto

FORMY PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ (Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej)

28/10/2019 Wrocław
nowość
550 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

30/10/2019 Kraków
500 zł / netto

Listopad 2019

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

06/11/2019 Warszawa
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

07/11/2019 Lublin
350 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

08/11/2019 Poznań
550 zł / netto

UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW I ICH INSTALACJI W PRAKTYCE KONSPEKT

13/11/2019 Warszawa
nowość
500 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

13/11/2019 Kraków
550 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

14/11/2019 Kraków
1200 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

14/11/2019 Poznań
1200 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2019

15/11/2019 Warszawa
500 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

15/11/2019 Lublin
380 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

18/11/2019 Warszawa
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

18/11/2019 Wrocław
550 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

18/11/2019 Nałęczów
1200 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

19/11/2019 Wrocław
1200 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

20/11/2019 Kraków
550 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

21/11/2019 Wrocław
550 zł / netto

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO – GDPR) Z ELEMENTAMI OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W FIRMIE ISO/IEC 27001. ( WYKŁAD + WARSZTATY )

28/11/2019 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

Grudzień 2019

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

02/12/2019 Warszawa
1200 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

02/12/2019 Wrocław
550 zł / netto

OBECNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

02/12/2019 Lublin
nowość
380 zł / netto

UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

04/12/2019 Warszawa
nowość
500 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

04/12/2019 Poznań
550 zł / netto

INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 2014-2020

05/12/2019 Lublin
880 zł / netto

KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

05/12/2019 Lublin
360 zł / netto

Zasada konkurencyjności przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (po zmianach 2019)

05/12/2019 Lublin
nowość
450 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

09/12/2019 Warszawa
1200 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

09/12/2019 Lublin
800 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

09/12/2019 Poznań
1200 zł / netto

Inspektor Ochrony Danych

09/12/2019 Warszawa
nowość
1650 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

11/12/2019 Rzeszów
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

11/12/2019 Kraków
550 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

12/12/2019 Zakopane
1800 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2019R

12/12/2019 Kraków
1200 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

12/12/2019 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

12/12/2019 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

12/12/2019 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

12/12/2019 Rzeszów
400 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

16/12/2019 Wrocław
1200 zł / netto

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

16/12/2019 Lublin
350 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

18/12/2019 Poznań
550 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

19/12/2019 Poznań
550 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2019

20/12/2019 Poznań
500 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

30/12/2019 Warszawa
550 zł / netto

Upsss...

Nie mamy szkoleń spełniających wybrane kryteria.

Miasto

Termin

Tematyka

filtruj szkolenia