filtruj szkolenia

Wrzesień 2020

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

03/09/2020 - 03/09/2020 Lublin
400 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2020

07/09/2020 - 07/09/2020 Lublin
350 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

07/09/2020 - 07/09/2020 Lublin
380 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

08/09/2020 - 08/09/2020 Kraków
550 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

08/09/2020 - 08/09/2020 Lublin
380 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

10/09/2020 - 10/09/2020 Kraków
nowość
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

10/09/2020 - 11/09/2020 Warszawa
nowość
1200 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

10/09/2020 - 10/09/2020 Poznań
550 zł / netto

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

10/09/2020 - 10/09/2020 Warszawa
550 zł / netto

GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )

14/09/2020 - 14/09/2020 Warszawa
nowość
550 zł / netto

NEGOCJACJE, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W NEGOCJACJACH

16/09/2020 - 17/09/2020 Wrocław
1200 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

17/09/2020 - 17/09/2020 Warszawa
550 zł / netto

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

17/09/2020 - 18/09/2020 Lublin
1000 zł / netto

FACILITY MANAGEMENT - CZYLI NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NIE TYLKO KOMERCYJNYMI

21/09/2020 - 21/09/2020 Poznań
nowość
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

22/09/2020 - 22/09/2020 Lublin
350 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

23/09/2020 - 24/09/2020 Lublin
nowość
800 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

23/09/2020 - 23/09/2020 Warszawa
550 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

24/09/2020 - 25/09/2020 Wrocław
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

28/09/2020 - 28/09/2020 Poznań
550 zł / netto

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

29/09/2020 - 30/09/2020 Kraków
1200 zł / netto

Październik 2020

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

01/10/2020 - 02/10/2020 Rzeszów
500 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

05/10/2020 - 05/10/2020 Lublin
360 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

05/10/2020 - 06/10/2020 Kraków
1200 zł / netto

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIA WSPÓLNOTY, CZYLI PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ.

06/10/2020 - 06/10/2020 Poznań
nowość
500 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

07/10/2020 - 07/10/2020 Wrocław
550 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

12/10/2020 - 13/10/2020 Poznań
1200 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

13/10/2020 - 13/10/2020 Warszawa
550 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

13/10/2020 - 13/10/2020 Warszawa
550 zł / netto

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

14/10/2020 - 15/10/2020 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

15/10/2020 - 16/10/2020 Rzeszów
1200 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

19/10/2020 - 19/10/2020 Wrocław
nowość
550 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

19/10/2020 - 19/10/2020 Poznań
550 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

19/10/2020 - 19/10/2020 Wrocław
nowość
550 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

20/10/2020 - 20/10/2020 Lublin
380 zł / netto

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE

23/10/2020 - 23/10/2020 Poznań
550 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

27/10/2020 - 28/10/2020 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

27/10/2020 - 27/10/2020 Poznań
nowość
500 zł / netto

Listopad 2020

FIDIC – punkt widzenia wykonawcy kontraktu

05/11/2020 - 06/11/2020 Lublin
800 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

09/11/2020 - 09/11/2020 Lublin
nowość
380 zł / netto

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

16/11/2020 - 16/11/2020 Lublin
380 zł / netto

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2020 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

16/11/2020 - 16/11/2020 Poznań
550 zł / netto

ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

16/11/2020 - 16/11/2020 Warszawa
nowość
500 zł / netto

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2020R

17/11/2020 - 18/11/2020 Warszawa
1200 zł / netto

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

18/11/2020 - 18/11/2020 Kraków
550 zł / netto

PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

18/11/2020 - 18/11/2020 Poznań
nowość
500 zł / VAT ZW.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI

18/11/2020 - 18/11/2020 Wrocław
550 zł / netto

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – SYSTEMY KLASY WMS

19/11/2020 - 20/11/2020 Kraków
nowość
1200 zł / netto

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2020

20/11/2020 - 20/11/2020 Kraków
500 zł / netto

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

20/11/2020 - 20/11/2020 Poznań
550 zł / netto

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

24/11/2020 - 24/11/2020 Poznań
550 zł / netto

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

25/11/2020 - 26/11/2020 Wrocław
nowość
1200 zł / netto

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

26/11/2020 - 26/11/2020 Poznań
550 zł / netto

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

27/11/2020 - 27/11/2020 Wrocław
550 zł / netto

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH RPO 2014-2020

30/11/2020 - 30/11/2020 Warszawa
550 zł / netto

USTALANIE STATUSU MŚP

30/11/2020 - 30/11/2020 Warszawa
nowość
550 zł / netto

Grudzień 2020

SYSTEMY MOTYWACYJNE - EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

01/12/2020 - 02/12/2020 Lublin
nowość
1200 zł / netto

W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ KLIENTA

02/12/2020 - 03/12/2020 Kraków
1200 zł / netto

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020

07/12/2020 - 07/12/2020 Lublin
450 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

08/12/2020 - 08/12/2020 Lublin
nowość
400 zł / netto

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

08/12/2020 - 08/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

08/12/2020 - 08/12/2020 Lublin
nowość
400 zł / netto

WINDYKACJA – TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

08/12/2020 - 08/12/2020 Warszawa
550 zł / netto

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

08/12/2020 - 08/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

09/12/2020 - 10/12/2020 Lublin
800 zł / netto

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

09/12/2020 - 09/12/2020 Wrocław
550 zł / netto

SAVOIR VIVRE, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I ETYKA ZAWODOWA w RELACJACH BIZNESOWYCH

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

TRENING MENEDŻERSKI – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

11/12/2020 - 13/12/2020 Zakopane
1800 zł / netto

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

14/12/2020 - 15/12/2020 Kraków
nowość
1200 zł / netto

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

15/12/2020 - 15/12/2020 Rzeszów
400 zł / netto

Upsss...

Nie mamy szkoleń spełniających wybrane kryteria.

Miasto

Termin

Tematyka

filtruj szkolenia