Akademia Menadżera MŚP II

21/09/2020

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - nabór od 07.09.2020r. do 15.09.2020r. do godziny 15:00

08/09/2020

Wsparcie dla przedsiębiorców mikro i małe przedsiębiorstwa

09/07/2020

Dotacje na kapitał obrotowy - średnie przedsiębiorstwa

16/06/2020

Życzenia Wielkanocne

08/04/2020

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckiego

28/02/2020

AKADEMIA MENADŻERA - II ETAP

21/02/2020

Dotacje na szkolenia w lubelskim

10/02/2020

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

06/02/2020

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w ramach RPOWL

31/01/2020

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

18/12/2019

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok

03/12/2019

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

18/09/2019

Spotkanie informacyjne w Lublinie pt. "Fundusze Europejskie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej"

06/09/2019

Działanie 1.2 - Badania celowe

05/08/2019

Niskoprocentowe pożyczki na rozwój biznesu i rozpoczęcie działalności gospodarczej!

19/07/2019

PRZEPIS NA MENEDŻERA - projekt dla MŚP

17/07/2019

1.4 „WZÓR NA KONKURENCJĘ” Etap I

29/03/2019

Działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję, II etap ( tryb konkursowy )

21/02/2019

Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

13/02/2019

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dla dorosłych

23/01/2019

Ruszają środki z KFS 2019

14/01/2019